NILE 2013全民奧林匹克游泳分齡賽競賽【成績公告】

 

  名次 姓 名 成績
男9-10歲組100自由式 13 王毅弘  
男9-10歲組100蛙式 11 王毅弘  
男9-10歲組100蛙式 29 呂廣博  
男9-10歲組50自由式 61 呂廣博  
男7-8歲組50自由式 37 宋炫諳  
男 7-8歲組50蛙式 20 宋炫諳  
女9-10歲組50自由式 51 李宜璇  
男9-10歲組50自由式 54 林維辰  
男 9-10歲組50蛙式 49 林維辰  
男9-10歲組50自由式 69 林維傑  
男 9-10歲組50蛙式 41 林維傑  
女7-8歲組50自由式 36 施宣伶  
女 7-8歲組50蛙式 23 施宣伶  
男9-10歲組50自由式 27 徐翊閎  
男 9-10歲組50蛙式 23 徐翊閎  
男9-10歲組50蝶式 3 張軒睿  
男9-10歲組50仰式 11 張軒睿  
女7-8歲組100自由式 15 陳允媗  
女 7-8歲組50蛙式 12 陳允媗  
男7-8歲組50自由式 42 陳廷睿  
男 7-8歲組50蛙式 19 陳廷睿  
男7-8歲組100自由式 11 陳奕凡  
男7-8歲組50自由式 30 陳奕凡  
男9-10歲組50自由式 72 陳奕軒  
男9-10歲組50自由式 56 陳奕鈞  
男 9-10歲組50蛙式 37 陳奕鈞  
男9-10歲組100自由式 25 黃博洋  
男9-10歲組100蛙式 19 黃博洋  
男11-12歲組100自由式 2 溫柏翔  
男11-12歲組100蛙式 5 溫柏翔  
男11-12歲組100蛙式 20 蔡允文  
男 6歲以下組25蛙式 4 蔡睿紘  
男7-8歲組100蛙式 6 謝齊祥  
男 7-8歲組50蛙式 8 謝齊祥  
男9-10歲組100自由式 1 蘇允湛  
男9-10歲組50仰式 1 蘇允湛  
       
男 9-10歲 組200自由式接力 4 王毅弘 . 黃博洋 . 張軒睿 . 蘇允湛  
男 7-8歲組200自由式接力 8 謝齊祥 . 陳奕凡 .  宋炫諳 . 陳廷睿  
       
男 9-10歲組--200混接 14 呂廣博 . 陳奕鈞 . 徐翊閎 . 林維辰  
男 7-8歲組--200混接 9 陳廷睿 . 宋炫諳 . 謝齊祥 . 陳奕凡  

    全站熱搜

    中和國小游泳隊 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()